Πώληση φίλτρων σε ρολό

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΩΛΗΣΗ

Εφαρμογές

Κατάλληλο για την συγκράτηση μικροσωματιδίων κλάσεως G1 εως F5 σε συσκευές θέρμανσης εξαερισμού και κλιματισμού,Κλιματιστικές μονάδες, Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίτλρων,Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα..Ο σκοπός τους είναι ο διαχωρισμός σωματιδίων μεσαίας και μεγάλης κοκομετρίας από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Επίσης φίλτρα ενεργού άνθρακα σε ρολό.Χρησιμοποιείται σε ελαφριές εφαρμογές κατακράτησης αερίων ρύπων και οσμών. Διατίθεται σε ρολά και σε plates με μεταλλικό πλαίσιο ίσια και Z-line. Το πάχος του υλικού είναι συνήθως 6-12 mm.

 

πώληση συνθετικών φίλτρων κλιματισμού εξαερισμού