Πώληση σακόφιλτρων

ΠΩΛΗΣΗ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ

Πώληση σακόφιλτρων TJ-BFM , TJ-BFH

Δυο κατηγορίες

1)TJ-BFM

Είναι φίλτρα που αποτελούνται από μια σειρά θύλακες μέσω των οποίων περνά ο αέρας που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία. Οι θύλακες αυτοί είναι κατασκευασμένοι από πανί συνθετικών ινών  και είναι καλά στερεωμένα σε πλαίσιο στήριξης. Οι ισχυρές συγκολλήσεις άκρων εξασφαλίζουν την καλή σφράγιση των θυλάκων. Η ιδιότητα αυτών των φίλτρων είναι η υψηλή επιφάνεια φιλτραρίσματος (ανάλογα με το βάθος των σάκων και τον αριθμό τους).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιούνται είτε ως τελικά φίλτρα είτε ως προ-φίλτρα σε φίλτρα υψηλής απόδοσης για μονάδες επεξεργασίας αέρα και μονάδες εξαερισμού. Η υψηλή χωρητικότητα αποθήκευσης βρωμιάς τους καθιστά κατάλληλη αν υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα σκόνης.

2) TJ-BFΗ

Είναι φίλτρα υψηλής απόδοσης που αποτελούνται από μια σειρά από θύλακες μέσω των οποίων περνά ο αέρας προς επεξεργασία. Οι θύλακες αυτοί κατασκευάζονται σε συνθετικά μέσα και σφίγγονται κατάλληλα σε πλαίσιο στήριξης, διαθέσιμο και σε πλαστικό υλικό. Οι ισχυρές ραφές ή οι συγκολλήσεις άκρων εξασφαλίζουν την καλή σφράγιση των θυλάκων. Η ιδιότητα αυτών των φίλτρων είναι η υψηλή επιφάνεια φιλτραρίσματος (ανάλογα με το βάθος των σάκων και τον αριθμό τους).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιούνται είτε ως τελικά φίλτρα είτε ως προφίλτρα σε απόλυτα φίλτρα για μονάδες επεξεργασίας αέρα και εγκαταστάσεις εξαερισμού. Αυτά τα φίλτρα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για εφαρμογή (όπως η επεξεργασία τροφίμων και η φαρμακευτική παραγωγή) όπου η χρήση υλικών υαλοβάμβακα μπορεί να περιοριστεί

 

 

 

Πώληση σακόφιλτρων