Κατασκευή φίλτρων λαδιού

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

Κατασκευή φίλτρων λαδιού TJ-FΟ

Είναι φίλτρα που χρησιμοποιούνται κατά το πλείστον σε χώρους εστίασης και αποτελούνται από ένα στρώμα φιλτραρίσματος δομής λαβυρίνθου που έχει πολλά πλεκτά στρώματα από πλεκτό αλουμίνιο, που διατηρούνται από δύο πλεγμένα σύρματα και είναι εγκλωβισμένα σε πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιούνται επίσης σε μονάδες επεξεργασίας αέρα,εξοπλισμός εξαερισμού μηχανών,απαγωγής αέρα σε χώρους με υψηλή περιεκτικόγοογλετητα σε στερεά σωματίδια προ-φίλτρα σε φίλτρα με υψηλότερες επιδόσεις, όπως φίλτρα για απορροφητήρες και διαχωριστές σταγόνων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 779: 2012, οι κατηγορίες φιλτραρίσματος αυτών των φίλτρων είναι G2 / G3. Είναι δυνατό να αποκτήσετε διαφορετικά χαρακτηριστικά φιλτραρίσματος μεταβάλλοντας τον αριθμό των μεταλλικών στρωμάτων που συνθέτουν το μέσο/ ή  υγράνετε τα φίλτρα με συγκολλητικά έλαια.

Κατασκευή φίλτρων λαδιού